Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji (praca zdalna/hybrydowa)

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji (praca zdalna/hybrydowa)
Cena:
39,99 zł
Przed rabatem:
60,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 60,00 zł
Liczba kursantów:
liczba uczestników - +

Szkolenie wstępne BHP 

dla pracowników biurowych i administracji 

online dla Twojej firmy

Organizując grupę pracowników, którzy będą mieli wziąć udział w szkoleniu wstępnym lub okresowym, warto wziąć pod uwagę podobieństwo wykonywanych przez nich prac, tak, aby program kursu mógł zostać odpowiednio dostosowany do potrzeb wszystkich uczestników. Internetowe szkolenie  ma za zadanie zaktualizować oraz uzupełnić posiadaną przez nich wiedzę z zakresu BHP, a konkretnie tę dotyczącą oceny zagrożeń w trakcie wykonywania obowiązków, tworzenia stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP, a także sposobów usuwania lub ograniczania zagrożeń w pracy. Takie szkolenia należy przeprowadzać cyklicznie, aby zagwarantować prawidłowe działanie firmy oraz bezpieczne warunki pracy.

Czas trwania szkolenia: 8 godziny
(12 modułów i egzamin)

Najważniejsze informacje na temat szkolenia TUTAJ

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia dla pracowników biurowych i administracji 

 

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji składa się z 12 modułów, które kończy egzamin.

 

Moduł I Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 

Moduł II Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bhp

Moduł III Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp. Rodzaje odpowiedzialności pracownika

Moduł IV  Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

Moduł V Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze: Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych

Moduł VI Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

Moduł VII Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

Moduł VIII Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

Moduł IX Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

Moduł X Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

Moduł XI Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielenia pierwszej pomocy

Moduł XII Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Egzamin

 

 

 

Szkolenie wstępne dla pracowników wykonujących pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym

 

Podstawa Prawna

W związku z wejściem w życie w dniu 7 kwietnia 2023 r. nowelizacji Kodeksu Pracy w paragrafie 1 art. 67.31 dodano zapis, iż szkolenie wstępne z zakresu BHP osób rozpoczynających pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym, może być przeprowadzana w całości za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
 

W każdym przypadku potwierdzeniem zapłaty jest faktura. Szkolenia i kursy BHP zwolnione są z podatku VAT. Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

 

 

Liczba kursantów:
liczba uczestników - +
Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.