Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Cena:
49,99 zł
Przed rabatem:
60,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 60,00 zł
Liczba kursantów:
- +

Szkolenie okresowe BHP

dla pracowników inżynieryjno–technicznych

online dla Twojej firmy

 

 

Organizując grupę pracowników, którzy będą mieli wziąć udział w szkoleniu okresowym, warto wziąć pod uwagę podobieństwo wykonywanych przez nich prac, tak, aby program kursu mógł zostać odpowiednio dostosowany do potrzeb wszystkich uczestników. Internetowe szkolenie  ma za zadanie zaktualizować oraz uzupełnić posiadaną przez nich wiedzę z zakresu BHP, a konkretnie tę dotyczącą oceny zagrożeń w trakcie wykonywania obowiązków, tworzenia stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP, a także sposobów usuwania lub ograniczania zagrożeń w pracy. Takie szkolenia (wstępne a potem okresowe) należy przeprowadzać cyklicznie, aby zagwarantować prawidłowe działanie firmy oraz bezpieczne warunki pracy.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godziny
(7 modułów i egzamin)

Najważniejsze informacje na temat szkolenia TUTAJ

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno–technicznych

 

 

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO–TECHNICZNYCH 

składa się z 7 modułów, które kończy egzamin.

 

 

Moduł I Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Moduł II  Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Moduł III Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

Moduł IV Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

Moduł V Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

Moduł VI Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Moduł VII Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Egzamin

 

Podstawa Prawna
 

W związku z wejściem w życie w dniu 7 kwietnia 2023 r. nowelizacji Kodeksu Pracy w paragrafie 1 art. 67.31 dodano zapis, iż szkolenie wstępne z zakresu BHP osób rozpoczynających pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym, może być przeprowadzana w całości za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

 

W każdym przypadku potwierdzeniem zapłaty jest faktura. Szkolenia i kursy BHP zwolnione są z podatku VAT. Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

 

Liczba kursantów:
- +