Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Cena:
99,00 zł
Przed rabatem:
200,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 200,00 zł
Liczba kursantów:
- +

Szkolenie okresowe  BHP online

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

dla Twojej firmy

 

Organizując grupę pracowników, którzy będą mieli wziąć udział w szkoleniu wstępnym lub okresowym, warto wziąć pod uwagę podobieństwo wykonywanych przez nich prac, tak, aby program kursu mógł zostać odpowiednio dostosowany do potrzeb wszystkich uczestników. Internetowe szkolenie  ma za zadanie zaktualizować oraz uzupełnić posiadaną przez nich wiedzę z zakresu BHP, a konkretnie tę dotyczącą oceny zagrożeń w trakcie wykonywania obowiązków, tworzenia stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP, a także sposobów usuwania lub ograniczania zagrożeń w pracy. Takie szkolenia (wstępne a potem okresowe) należy przeprowadzać cyklicznie , aby zagwarantować prawidłowe działanie firmy oraz bezpieczne warunki pracy.

 

Czas trwania szkolenia: 16 godziny
(8 modułów i egzamin)

Najważniejsze informacje na temat szkolenia TUTAJ

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami?

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami składa się z 8 modułów, które kończy egzamin.

Moduł I  

Lekcja 1 - Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: – obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, – ochrony pracy kobiet i młodocianych, – profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, – szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, – organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy, 

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

Lekcja 2 - Ochrona pracy kobiet i młodocianych

Lekcja 3 - Profilaktyczna ochrona zdrowia

Lekcja 4 - Ocena ryzyka zawodowego

Moduł II Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Moduł III Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Moduł IV Organizacja i metodyka szkoleń BHP oraz instruktażu stanowiskowego.

Moduł V  Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

Lekcja 1 - Wypadek przy pracy

Lekcja 2 - Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy.

Moduł VI Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielenia pierwszej pomocy.

Lekcja 1 - Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Moduł VII Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy 

Moduł VIII Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 

Egzamin

 

Podstawa Prawna
 

W związku z wejściem w życie w dniu 7 kwietnia 2023 r. nowelizacji Kodeksu Pracy w paragrafie 1 art. 67.31 dodano zapis, iż szkolenie wstępne z zakresu BHP osób rozpoczynających pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym, może być przeprowadzana w całości za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

 

W każdym przypadku potwierdzeniem zapłaty jest faktura. Szkolenia i kursy BHP zwolnione są z podatku VAT. Czas trwania szkolenia: 16 godzin.

Liczba kursantów:
- +