Szkolenie okresowe BHP dla fryzjerów i pracowników salonów kosmetycznych

Szkolenie okresowe BHP dla fryzjerów i pracowników salonów kosmetycznych
Cena:
49,99 zł
Przed rabatem:
60,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 60,00 zł
Liczba kursantów:
- +

SZKOLENIE OKRESOWE BHP online 

dla fryzjerek/ fryzjerów i pracowników salonów kosmetycznych

 dla Twojej firmy

 

Organizując grupę pracowników, którzy będą mieli wziąć udział w szkoleniu wstępnym lub okresowym, warto wziąć pod uwagę podobieństwo wykonywanych przez nich prac, tak, aby program kursu mógł zostać odpowiednio dostosowany do potrzeb wszystkich uczestników. Internetowe szkolenie  ma za zadanie zaktualizować oraz uzupełnić posiadaną przez nich wiedzę z zakresu BHP, a konkretnie tę dotyczącą oceny zagrożeń w trakcie wykonywania obowiązków, tworzenia stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP, a także sposobów usuwania lub ograniczania zagrożeń w pracy. Takie szkolenia (wstępne a potem okresowe) należy przeprowadzać cyklicznie , aby zagwarantować prawidłowe działanie firmy oraz bezpieczne warunki pracy.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
(4 moduły i egzamin)

Najważniejsze informacje na temat szkolenia TUTAJ

 

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia BHP dla fryzjerek/ fryzjerów i pracowników salonów kosmetycznych?

 

 

Szkolenie okresowe bhp dla fryzjerek/ fryzjerów i pracowników salonów kosmetycznych 

składa się z 4 modułów, które kończy egzamin.

 

Moduł I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

 Lekcja 1 - Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP.

Lekcja 2 - Ochrona pracy kobiet i młodocianych 

Lekcja 3 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane

Lekcja 4 - Profilaktyczna ochrona zdrowia 

Moduł II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

Moduł III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy w salonach fryzjerskich, gdzie występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii.

IV Postępowanie w razie wypadków i sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Egzamin

  

Podstawa Prawna
 

W związku z wejściem w życie w dniu 7 kwietnia 2023 r. nowelizacji Kodeksu Pracy w paragrafie 1 art. 67.31 dodano zapis, iż szkolenie wstępne z zakresu BHP osób rozpoczynających pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym, może być przeprowadzana w całości za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
 

W każdym przypadku potwierdzeniem zapłaty jest faktura. Szkolenia i kursy BHP zwolnione są z podatku VAT. Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

Liczba kursantów:
- +